مجوز آموزشگاه‌های آزاد هنری اینترنتی صادر می شود

مجوز تمدید و تاسیس آموزشگاه های آزاد هنری در رشته های موسیقی، تجسمی، نمایشی، خوشنویسی و هنرهای سنتی در سامانه آموزشگاه های آزاد هنری انجام می شود.

به گزارش گالری آنلاین به نقل از روابط عمومی دفتربرنامه ریزی و توسعه آموزش های هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، حدود دو ماه پیش سامانه آموزشگاه های آزاد هنری افتتاح شد و پس از آن با انجام آزمایشی و رفع موانع ثبت نام متقاضیان برای صدور و تمدید مجوزهای آموزشگاه های آزاد هنری هر روز افزایش می یابد.

در سامانه آموزشگاه های آزاد هنری تاکنون 131 نفر متقاضی مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد در رشته های موسیقی، تجسمی، نمایشی، خوشنویسی و هنرهای سنتی ثبت نام کرده اند، همچنین 449 نفر متقاضی تمدید مجوز آموزشگاه آزاد هنری در این سامانه شده اند. همچنین 94 مجوز آموزشگاه آزاد هنری در رشته های فوق تمدید شده است.

به منظور دسترسی و سهولت بیشتر برای متقاضیان و مدیران آموزشگاههای آزاد هنری، سامانه آموزشگاه های آزاد هنری، به نشانی: sso.farhang.gov.ir فراهم شده است و همه امور مربوط به صدور مجوز تمدید و تاسیس آموزشگاه، تغییر مکان آموزشگاه، تغییردرجه آموزشگاه و تغییر مدیر مسئول و.... از طریق این سامانه انجام می شود و هیچگونه خدمات حضوری در این دفتر انجام نمی شود

logo-samandehi