یازدهمین مجلسِ از سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی

سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی


مجلسِ یازدهم


موضوع:

{در آینهٔ رو به رو}


با هنرمندِ نقاش

علی ذاکری


گفتگویِ آیدین خانکشی پور با علی ذاکری


"این گفتگو را به استاد عزیزم رویین پاکباز، تقدیم می کنم."

علی ذاکری


ناظر، برنامه ریزی و کارشناسی:

هلنا شین دشتگل

رابط کارگروه پژوهش


با یاریِ اعضایِ کارگروه پژوهش،

یاسمن پورمختار (مسئول اجرایی)

نازنین خسرونیا


فیلم‌برداری و صداگذاری:


تیم فیلمبرداریِ نشریه_ ممکن

فرهاد توکلی

کوروش توکلی

محمدرضا اسکندرپور


تدوین فیلم:

"تیم گالری آنلاین"

محمدرضا اکبری


(این فیلم در بهمن ماهِ سال ۱۳۹۹ ضبط شده است.)

▪️فیلمِ مستندِ مجالسِ نقاشی خوانی با حمایتِ "رسانه هنرهای تجسمی گالری‌آنلاین"، تهیه و تدوین می شود.

زمستان ۱۳۹۹_ بهار ۱۴۰۰


ویدیو بخش اول را از این قسمت ببینید.

ویدیو بخش دوم را از این قسمت ببینید.

logo-samandehi