شبنم طلوع: کارنماهای پژوهشی بسیار پر بار بود و بهتر است که ادامه پیدا کند

در آستانه برپایی آخرین کارنمای پژوهشی، شبنم طلوع هنرمند فعال در زمینه هنرهای تجسمی بیان کرد: با توجه به اینکه این برنامه آخرین کارنمای پژوهشی در دوره هیات مدیره کنونی است، فکر میکنم این حرکت بسیار ارزشمندی بودبرای اشنایی مخاطبان واینکه هر هنرمندی از اعضای انجمن توانست در آن حضور یابد و به ارایه کارهایش بپردازد، این حرکت مثبت بوده است.

در ادامه طلوع بیان کرد: فکر میکنم هر گروهی که برای هیات مدیره جدید انتخاب شود، بهتر است فعالیتش در راستای تکامل روش ها و فعالیت های گروه های قبلی باشد؛ بهتر است در هر فعالیتی نکات خوب و مثبت حفظ شده و نقصان و کاستی ها کم شده و اهمال ها و‌کم کاری ها چه از طرف هنرمندان و چه اعضای منتخب از بین بروند.

وی اظهار داشت: اعضای انجمن این دوره، بسیار زحمت کشیدند، در دوره بعدی هم امیدوارم این اتحاد و همکاری قویتری وجود داشته و بیشتر شود. از آنجا که هنرهای تجسمی بصورت فردی اجرا می شود، نگاه افراد هم فردی شده است؛ اگر گردهمایی هایی در راستای همین هنر صورت بگیرد باعث حرکت جمعی هنرمندان می گردد.

این هنرمند در رابطه با تعداد آثار خود در این نمایشگاه گفت: من ده اثر طراحی کوچک ارایه کرده ام که در آنها از جوهر، قلموی فلزی و آکریلیک استفاده شده است؛ به عبارتی تکنیک من ترکیب مواد بوده و آثار روی کاغذ کار شده است.

موضوع کارهای وی رابطه های انسانی‌ست و بیشتر فیگوراتیو است. درواقع تمرکز کارها بر رابطه های انسانی است که متاثر از شرایط زیستی مسایل اجتماعی و سیاسی است این هنرمند در آثارش به شرایطی پرداخته شده که می تواند احساسات انسان را به اشکال مختلف نشان دهد.

شبنم طلوع نزدیک به چهار الی پنج سال است که کار بر روی این مجموعه را شروع کرده است و با این مجموعه دو نمایشگاه انفرادی و۸ نمایشگاه گروهی شرکت داشته . آثار وی در این کارنما جدیدترین نمونه های این مجموعه است که با این آثار، این مجموعه به اتمام می رسد.

طلوع در رابطه با شکل گیری ایده آثارش اظهار داشت: کارهای من بیشتر فیگوراتیو و بیان احساسات است، درواقع این نوع از بیان احساسات در سال های مختلف برایم بوجود آمده است و کارهای من در واقع نوعی بیان درونیات انسان ها است و چیزی است که بیرون از روح‌ادمی که گاه خواسته و گاه ناخواسته بوده در کارهایم نوعی مبارزه وجود دارد برای بودن به معنای وسیع در کارهای بعدی ام هم فیگور وجود دارد ولی نه بدین شکل، بیشتر در حال تجربه جدیدی هستم که مربوط به رابطه انسان با طبیعت است.

وی در نهایت گفت: اوایل تابلوهای بزرگ آکریلیک کار می کردم ولی در طول زمان کمتر شد و بیشتر تصمیم گرفتم ایده هایم را با این خطوط ساده و موثر عنوان کنم.

logo-samandehi