دعوت مخاطب به استفاده از تخلیل در آثار Lene Kilde

هنرمند مجسمه ساز نروژی Lene Kilde با الهام از کودکان و احساسات آنها آثار خود را ایجاد می کند.

به گزارش گالری آنلاین، این هنرمند دریافته است که زبان بدن کودکان خالص ترین نوع ارتباطات آنها است. این امر با نمایش تعداد بسیار کمی از قسمتهای بدن، معمولاً فقط دست و پا محقق می شود که سپس با استفاده از بافت فلزی در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

قصد او دعوت مخاطبان برای استفاده از تخیل خود است تا بتوانند مجسمه ها را کامل کنند و خطوط و حجم را به تنهایی پر کنند. مجسمه ها فضای خالی بارزی دارند و از بتن و فلز تشکیل شده اند.

منبع: artupon / lenekilde / wooarts

تهیه: بهاره زالی

logo-samandehi