گزارش نشست دوم از سلسله نشست های "معماری آلترناتیو"با موضوع "جریان‌های موازی دانشگاه"
ششمین کنفرانس ملی معماری و مهندسی عمران
فراخوان اولین دوره جشنواره عکس کار و کارآفرینی
استاد پتگر و دوران او
فراخوان موزه کامپیوتری نکسون VReady
فراخوان مسابقه هنر برای حیوانات NAVS
فراخوان مسابقات عکاسی Gomma
فراخوان طراحی ورودی مرکز توریستی Great Kemeri Bog
فراخوان رقابت معماری DISPLACED
فراخوان چالش مسکن ارزان قیمت در لندن