نگاهی به مجسمه‌های Rose B. Simpson

بچه های مینیاتوری سفالی بخشی از داستان هنرمند هستند که به نظر می رسد از زمین همراه با میله های فولادی بیرون می آیند.

Rose B. Simpson: Brace, 2022, on view in “Legacies,” 2022–23, at the Institute of Contemporary Art, Boston.


به گزارش گالری آنلاین، همه آنها با هم داستانی درباره زمین می سازند، زمینی که آنها به عنوان موجودات سفالی از آن آمده اند.

یکی از جدیدترین آثاری است که در نمایش انفرادی هنرمند Rose B. Simpson در مؤسسه هنرهای معاصر، بوستون، مشاهده شده است اثری تحت عنوان میراث است. مانند بسیاری از قطعات نمایشگاه، این مجسمه چهره هایی را به تصویر می کشد که متفکرانه به نظر می رسند.

تضادی که سیمپسون با ترکیب مواد مختلف - اغلب خاک رس، فولاد و چرم- تداعی می کند، در این مجموعه نیز دیده میشود. داستان‌نویس چهره‌ای آشنا در سرامیک‌های پوبلو است که معمولاً به‌عنوان گوینده‌ای به تصویر کشیده می‌شود که دهانش در گفتار باز است و کودکان کوچک روی بدن راوی جمع شده‌اند.

اجرای سیمپسون، که در یک منظره هندسی خشن اتفاق می‌افتد، هم آشنا و هم غریبه است و از تاریخ عمیق و آینده‌ای مبهم صحبت می‌کند. قصه گو به جلو نگاه می کند، در حالی که کودک بالای سر به پشت سر نگاه می کند. آیا راه دیگری در اطراف آن است؟

Rose B. Simpson: Storyteller, 2021, ceramic, glaze, steel, leather, and epoxy, 67 by 29 by 26 inches.

Rose B. Simpson: Maria, 2014, 1985 Chevy El Camino, with bodywork and customization by the artist.


Rose B. Simpson Heights I (original), 2022, clay, glaze, twine and silver, 54 by 12 by 10 inches.Rose B. Simpson Heights I (original), 2022, clay, glaze, twine and silver, 54 by 12 by 10 inches.

logo-samandehi