اعلام نفرات برتر گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری سال 1399

نفرات برتر هر یك از گروههای آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال 1399 اعلام شد.

گروه هنر:

logo-samandehi