قابل توجه داوطلبان آزمون دوره‌های‌ كاردانی‌ ‌نظام‌ جدید (دانشگاه فنی‌ و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی )‌ سال‌ 1395


قابل توجه داوطلبان آزمون دوره‌های‌ كاردانی‌ ‌نظام‌ جدید (دانشگاه فنی‌ و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی )‌ سال‌ 1395
كارنامه علمی حاوی رتبه داوطلبان در هر یك از كدرشته‌های انتخابی در بین متقاضیان این كدرشته‌ها در سهمیه مربوط، با توجه به نمره‌كل و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته ‌شده در هر یك از كدرشته‌های انتخابی و اطلاعات مفید دیگر در روز پنج شنبه مورخ 95/6/18 در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار داده خواهد شد.

logo-samandehi