هنرهای مفهومی در solo houses summer show

طبیعت در نقش گالری، میزبان آثار مفهومی هنرمندانی شده که تجربه و مفهوم دیگری از فضای هنری را برای مخاطب به ارمغان می آورند.

به گزارش گالری آنلاین، summer group show در طول مسیر نمایش آثار pezo von ellrichshausen ،barozzi/veiga و ugo rondinone بازدید از مناظر طبیعی را همراه با مشاهده مهارت این هنرمندان در خلق آثار خود، به ارمغال اورده است.

به گفته christian bourdais و eva albarran فضای گالری فضایی پرمفهوم است که هنرمندان با آن مواجه شده و تجربه کرده اند. دیدگاه ما از گالری هنری به فضایی بسته و محصور محدود نمی شود. به همین دلیل احساس کردیم که باید پروژه خود را به خارج از گالری "white cube" منتقل کنیم. به اعتقاد ما تجربه بین هر یک از ما در مواجه با آثار هنری در فضای باز قطعاً با تجربه ای که در فضای محدود گالری به دست می آید کاملاً متفاوت، تحسین برانگیز و شگفت آور خواهد بود."

logo-samandehi