پخش موسیقی و صدا با چیدمان تعاملی بادکنک های چارلز پتیلون

چارلز پتیلون، هنرمند عکاس فرانسوی، بادکنک های سفید را که بخشی از سبک خاص هنری اوست، در سالن بزرگ اپرای بوردو نصب کرد.

به گزارش گالری آنلاین، پتیلون که پیش از این چند مکان در میلان و لندن را با تعداد بیشماری از بادکنک های سفید پر کرده بود، در اجرای این پروژه از دیدگاه نسبتا متفاوتی برخوردار بود.

این هنرمند به جای چیدمان ایستا و ساکن بادکنک ها، به خلق چیدمانی تعاملی پرداخته بود که برای بازدیدکنندگان صدا و موسیقی پخش می کرد.

این چیدمان با عنوان "DIAZEPAM" در سالن بزرگ اپرای بوردو در جشنواره تابستانی رویدادهای فرهنگی فرانسه، liberté، برگزار شد. حرکات موزون و روان بادکنک ها که تعامل (تضاد) بصری چشمگیری با فضای داخلی ساختمان تاریخی ایجاد کرده بود با موسیقی همراه بود و از طرف دیگر حرکت و جابجا شدن مردم در فضای سالن نیز باعث تولید صدا می شد.

logo-samandehi