ویدئوآرت "جعبه"

جعبه با ترکیب فضای واقعی و دیجیتال، طرح ریزی بر روی سطوح متحرک را مورد بررسی قرار می دهد. این فیلم کوتاه توسط Bot & Dolly خلق شده است. در این فیلم از فن آوری های مختلفاستفاده شده است. خالقان این اثر معتقدند این روش پتانسیل فوق العاده ای برای تحول بنیادی نمایش های تئاتری و تعریف ژانرهای جدید بیان دارد.

ویدیو را از این قسمت ببینید.

logo-samandehi