چیدمان نوسانات

تبدیل موسیقی به تصویر متحرک

واکنش تصویر به موسیقی مفهوم مورد نظر miguel chevalier در چیدمان ارائه شده توسط نرمافزارهای هوشمند است.

به گزارش گالری آنلاین، miguel chevalier موسیقی را به گرافیک متحرک رنگارنگ تبدیل می کند.

هنرمند دیجیتال miguel chevalier آخرین چیدمان خود با عنوان "نوسانات 2020" را که در گالری های خیابانی های پیتزبورگ رونمایی شده است به اشتراک می گذارد.

به اعتقاد این هنرمند تصاویر به موسیقی پاسخ می دهند و در نتیجه این اثر یک منظره متحرک از گرافیک های رنگارنگ است که تحت تاثر موسیقی قرار دارد و بیننده را جذب می کند.

نوسانات 2020 توسط chevalier با استفاده از نرم افزار تولیدی ایجاد شده است ، که با توجه به فرکانس ها و دامنه های موسیقی توسط redolfi یک موج در زمان واقعی ایجاد می کند.

این اثر از صداهای مختلف موسیقی مناظر تخیلی ایجاد می کنند. این مناظر که جلوی چشم بیننده قرار می گیرند، تغییرات نامحدودی را ارائه می دهند.

منبع: designboom

تهیه: بهاره زالی

logo-samandehi