سفری فراتر از بدن

درک هنرمند از جهان زن در دنیای معاصر

هویت زن در زنگی امروز موضوع آثار Micaela Lattanzio است که به شیوه تکه تکه شدن مجسمه به آن پرداخته است.

به گزارش گالری آنلاین، این مجموعه بازتابی از درک جهان زن توسط این هنرمند است، انسان بخشی جدایی ناپذیر از یک سیستم پیچیده است که با یک روند تکاملی روبرو می شود که در آن یافتن هویت های جدید و حضور اجتماعی ضروری است.

این هنرمند چیدمان های متعددی را در سطح شهر Poznan با این موضوع ارائه داده است که نتیجه مدت ها تحقیقات و مطالعه وی بر این مسئله است.

منبع: artupon

تهیه: بهاره زالی

logo-samandehi