دور ریز های شهری به مثابه چیدمان شهری

ابراهیم ماهاما، هنرمند غنائی، با مواد دور ریخته شده از محیط شهری به کارهایی هنری می پردازد که به بررسی مضامین کالا، جهانی سازی، مهاجرت و بهره برداری می پردازد.

به گزارش گالری آنلاین، چیدمان های با شکوه او از موادی مانند بقایای چوب، یا گونی ساخته شده است که روی هم دوخته شده و بر روی سازه های معماری ریخته شده اند. این هنرمند در سال 1987 در تاماله، غنا متولد شد، در حال حاضر در آكرا، كوماسی و تاماله كار می كند، جایی كه وی اخیراً SCCA tamale را نیز گشوده است، فضایی كه توسط هنرمندان اداره می شود.

logo-samandehi