بازتعریف فرم های شهری در دوران قرنطینه

آیا در دوران قرنطینه مراکز تجمع عمومی شهر به مجموعه ای از طرح ها و اشیائی که می توان آن ها را چیزی بین انتزاع و غیر انتزاع نامید، تبدیل شده اند؟ این پرسشی است که یک هنرمند مجسمه ساز مطرح کرده و در پاسخ به آن نمایشگاه چیدمانی را برگزار کرده است.

به گزارش گالری آنلاین، نمایشگاه nudità از آثار liu wei مطالعه فرم بر اساس وضعیت دنیای معاصر است و در گالری white cube لندن برگزار شده است. این هنرمند متاثر از giorgio agamben فیلسوف ایتالیایی است که نام نمایشگاه خود را نیز از مجموعه مقالات کوتاه وی گرفته است.

این هنرمند از طریق فرم های مجسمه گونه، وضعیت فوق العاده و اضطراری جهان، که ناشی از بیماری همه گیر کووید 19 است را در این لحظه حساس تاریخ بررسی می کند. هنرمند این پرسش را مطرح می کند که با توجه به شرایط کنونی جهان، چه امکاناتی باید برای انسان ها وجود داشته باشد تا بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند؟ liu با تکیه بر این پرسش به موضوع افزایش فاصله فیزیکی ما از یکدیگر و نتایج روحی و روانی آن می پردازد.

وی در خلق مجموعه آثار nudità، این دوران را به عنوان دوران تحول معرفی می کند. از نظر وی تصورات کلی و حالت های شخصیتی ما پیوسته در حال تغییر است. liu wei این سوال را مطرح می کند که آیا میادین عمومی شهر نقش خود را به عنوان محل اجتماع از دست داده اند و در عوض آیا در دوران قرنطینه این مکان ها به مجموعه ای از طرح ها و اشیائی که می توان آن ها را چیزی بین انتزاع و غیر انتزاع نامید، تبدیل شده اند؟

این ایده و افکار به شکل چیدمانی در می آیند که بخش های مختلف شهری را تداعی می کند.


logo-samandehi