تجربه متفاوت برای مخاطب در نمایشگاهی از آثار AR

دیدار نا پیداها، عنوان نمایشگاه هنری واقعیت افزوده است که 13 اثر ازهنرمندانی چون ai weiwei، el anatsui، sigalit landau، refik anadol را همزمان در 12 نقطه جهان نمایش گذاشت.

به گزارش گالری آنلاین، Hadas Maor و Tal Michael Haring گردانندگان نمایشگاه در انتخاب آثار موجود و همینطور سفارش آثار جدید و نحوه قرار دهی آنها در موقعیت های ویژه در هر یک از باغ های گیاه شناسی همکاری کردند. این باغ ها همگی آثار مشترک از واقعیت افزوده را به نمایش گذاشتند، اما از آنجایی که این آثار به محیط و بافت منحصر به فرد هر باغ افزوده می‌شوند، نمایشگاه در ارتباط با شرایط هر مکان تجربه ای متفاوت را به ارمغان می آورد. از آنجایی که نمی توان این آثار را به صورت مجازی تجربه کرد و مستلزم حضور فیزیکی بازدیدکنندگان در باغ است، هنرمندان با تلفیقی از مکان فیزیکی با تجسم آثار هنری دیجیتالی، تجربه ای (فیزیکی-دیجیتالی) را به ارمغان آوردند.

بازدید از این نمایشگاه به صورت حضوری و هم از طریق اپلیکیشن تلفن همراه «seeing the invisible» که مختص این پروژه توسعه داده شده است، قابل مشاهده بوده است.

این پروژه بدون برهم زدن نظم محیط، با چیدمانی از هنر دیجیتال در باغ‌های گیاه ‌شناسی به موضوعاتی در رابطه با طبیعت، محیط زیست و پایداری می‌پردازد."

در توضیحات نمایشگاه آمده است که: «تمامی آثار هنری، چه ناخوشایند و چه امیدوارکننده، دیدگاه و چشم اندازی منحصربه ‌فرد در رابطه با موضوعات حل‌نشده به نمایش می گذارد و فضایی متفکرانه، تجربی و قابل تأملی را برای بینندگان فراهم می کند تا در آن غوطه ور شوند».

در حالیکه که از بازدیدکنندگان خواسته می شود تا به جستجو در باغ‌های گیاه‌شناسی پرداخته و محل آثار هنری پراکنده در باغ را مشخص کنند، باید با استفاده از اپلیکیشنی که در دست دارند آثار هنری را نمایان کرده و در بسیاری از موارد نحوه تأثیر حضور فیزیکی خود بر اثر هنری و تغییر مسیر آن را تجربه کنند و بیش از پیش به بررسی روابط متقابل بین یک ابژه هنری و خود بپردازند.

logo-samandehi