هنر مقدس (اصول و روشها)


نویسنده: تیتوس بورکهارت

مترجم: جلال ستاری

هنر راستین زیباست، زیرا حقیقی است.

چه کسی هنوز امروزه می تواند تمدنی تصور کند که همه ی تجلیات حیاتیش ، "شبیه آسمان خدا یا الوهیت" باشد؟

رمز به نوعی عین همان چیزی است که بیان می دارد...

رمز نشانه ای قرار دادی نیست، بلکه مظهر صورت مثالی خود رمز به حسب قانونی، مربوط به معرفت وجود و هستی شناسی است.

از سرسخت ترین پیشداوریها و کج فهمی های نمونه ی عصر جدید، یکی ضدیت با قواعد غیرشخصی و عینی هنر است، بدین معنی که بیم دارند آن قواعد، نبوغ هنری را به نابودی کشاند.

در این کتاب در فصلهای زیر می توان مطالب زیر را مطالعه کرد:
1- تکوین معبد هندو
2- " آن در منم" ملاحظاتی درباره ی شمایل نگاری درگاه شکوهمند کلیسای رومی وار
3- مبانی هنر اسلامی
4- تمثال بودا
5- منظره در هنر خاور دور
6- انحطاط و احیای هنر مسیحی

در این کتاب به کتابهایی رجوع داده می شود که ذات و جوهر آموزه های سنتی شرق و غرب در قرون وسطی را به زبانی دریافتنی توضیح می دهند از جمله آثار " رنه گنون" ، "فریتیوف شوئون" و کومارا سودامی و ...

به قلم فرشته یمینی شریف

logo-samandehi