اتوپرتره


نویسنده: ادوارد لو
مترجم: احسان لطفی

خودزندگی‌نامه‌ها معمولا روایتی خطی‌اند. از A به B، غالبا همراستای بردار زمان، بجز در رفت و برگشت‌های گاه‌گدار که خاطره‌ای را به خاطره‌ای دیگر در گذشته یا آینده می‌دوزند.
خاطره‌ها نویسنده را تصویر می‌کنند وقتی دارد عمل یا اندیشه می‌کند و وقتی به ترتیب پشت سر هم می‌نشینند حسی از دگرگونی پیوسته می‌سازند.
ادوارد لو - که بیشتر و پیشتر از نویسنده، عکاس بود - خودزندگی‌نامه‌اش به جای خطی پیوسته، مجموعه‌ای است از نقطه‌های پراکنده که توالی ناگزیرشان روی سطرهای کتاب به نظر تصادفی می‌آید. هر نقطه یک جمله است درباره‌ی خودش که حس، تجربه یا ترجیحی را به کلمه تبدیل می‌کند.

logo-samandehi