جکسون پولاک


جکسون پولاک از اولین فوق ستاره‌های دنیای هنر بود. او یکی از مهم‌ترین هنرمندان سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی بود که در اواخر دهه‌ی چهل در آمریکا به موفقیت رسید.

شیوه‌ی پولاک در پاشیدن رنگ به روی بوم او را به جک رنگ پاش معروف کرد. جالب است بدانید، تمام نقاشی‌هایی که به این شیوه موجب به شهرت رسیدن او شدند در طول سال‌هایی کوتاه و پرکار به وجود آمدند.

نوشته: کلر الیور

ترجمه: هادی تقوی

انتشارات: نشر نظر


منبع: موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشرنظر

logo-samandehi