"هنر چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند"

معرفی کتاب

آیا هنرمند باید متعهد باشد؟ و متعهد به کدام طرز فکر؟

آیا هنرمند باید مطابق نیازهای روز دست به تولید بزند؟

آیا همه باید احساسی مشابه در مقابل یک قطعه موسیقی داشته باشند؟

آیا یک تابلوی نقاشی می تواند حکم اول و آخر هنر را صادر کند؟ یا یک سبک از نقاشی قادر است کامل باشد؟

نقاشی مدرن چه نقشی می تواند در احساسات و عواطف انسانها و جامعه ایجاد کند؟

نقاشی کلاسیک چه بود و چه نقشی داشت؟

آیا اجازه دارم آن نقاشی ها را دوست داشته باشم؟

نقش منتقد هنری چیست؟

جایگاه موزه ها و گالری ها چه باید باشد؟

کدام خطوط و تصاویر و "لحن" می تواند ما را که در اعماق این کهکشان نا امید یا تنها یا گمگشته یا کاملا گرفتار و ترسان لحظه های آینده هستیم، آینده های دور حتی، امیدوار کند و به ما اطمینان بدهد که هرکدام موجودات مهمی هستیم و نقشی داریم که می تواند حلقه ی گسسته مهر و عواطف و همیاری را دوباره به هم متصل کند و زیست گاه و زیستنمان را همچون معجزه ای متبلور کند که واقعا و واقعا از اینکه هستیم خوشحال و راضی باشیم و بدرخشیم؟

فکر میکنم وقت آن رسیده که نگاهی دوباره به خودمان، به اطرافمان و نقش هنر و هنرمندان در یک جامعه بیندازیم و تجدید نظر کنیم از جبهه گیری ها و قضاوتهایمان و "مهربان " باشیم.


کتاب "هنر چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند" را با تردید از مواجهه با متدهای تکراری داستانهای تکراری و واقعا فقط به خاطر ترجمه کتاب توسط گلی امامی گشودم و خواندم.

پیشنهاد می کنم توجه کنیم به نگاه آلن دوباتن در نقش هنر در زندگی و چگونگی ارتباط گرفتن با آثار هنری و نیاز و احساسات هنرمندان در تاریخ. شاید که راهی برایمان بگشاید؛ و خواندنش را به علاقمندان آثار هنری پیشنهاد دهیم.

همچنین در این کتاب در مورد هنر سیاسی و اقتصاد هنر بحث شده و نقش کاپیتالیسم در شکل دادن به زندگی و طرز فکر مردم از راه هنر و معماری در جوامع مختلف شرح داده شده است.


فرشته یمینی شریف/ خرداد 1397


عنوان کتاب: هنر چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند

نویسنده: آلن دوباتن، جان آرمسترانگ

مترجم: گلی امامی

logo-samandehi