کنکاشی در هنر معاصر ایران

معرفی کتاب

این کتاب حاصل بیش از دو دهه پژوهش و کند و کاو در ابعاد گوناگون هنر نوگرا و معاصر ایرانی است. این کتاب با کنکاشی پیرامون موضوعاتی که به شکلی فزاینده اهمیت می یابند، یعنی هنرنوگرا و معاصر و نسبت آن با مدرنیسم و دیگر لایه های فرهنگ شامل مفاهیم معاصریت و خاص بودگی فرهنگی، به تحولات اخیر هنر ایران و درکی از آن می پردازد.

نویسنده کتاب استاد مهمان تاریخ هنر در مدرسه سوآس دانشگاه لندن و عضو هیئت علمی مهمان دپارتمان تاریخ هنر دانشگاه آکسفورد و همچنین مدیر گروه تاریخ هنر در پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر نیز می باشد و مدرک دکتری و فوق دکتری خود را در رشته تاریخ هنر از دانشگاه لندن و دانشگاه آکسفورد گرفته است.

عنوان: کنکاشی در هنر معاصر ایران
نویسنده: حمید کشمیرشکن
انتشارات: نشر نظر

منبع: نشر نظر

logo-samandehi