"یاد مانده ها"

معرفی کتاب

زمان در هنر سنجش ناپذیر است
یك سال به حساب نمی آید
ده سال چیزی نیست
هنرمند بودن چرتكه انداختن نیست
بلكه رشدكردن درختی است كه در میوه دادن شتابی به خرج نمی دهد
و در برابر بادهای بهاری مقاوم و استوار ایستاده بی آنكه دلواپس دیر شدن تابستان باشد
تابستان خواهد رسید
لیكن برای آن هایی كه شكیبایی را آموخته اند و آسوده و آرامند
چنانكه گویی ابدیت را در برابر خود دارند
ما هر روز به ازای رنج هایی كه می بریم چیزهای بسیار می آموزیم.

كتاب یادمانده های محسن وزیری مقدم خودنگاره ای ست از زندگی هنرمندی بزرگ، كه در سن هشتاد سالگی و پس از آنكه یك چشم خود را از دست می دهد، طی یك ماه به قلم او نوشته شده است، هنرمندی كه نقش تاثیرگذارش در هنر معاصر ایران و به ویژه در توسعه گرایش های هنر مدرن دارای اهمیت است.


عنوان کتاب: یادمانده ها

نویسنده: محسن وزیری مقدم

انتشارات: نشر نظر


منبع: نشر نظر

logo-samandehi