زایش مدرنیسم ایرانی

معرفی کتاب

مجموعه گفتارهای این کتاب کمتر تاریخ هنر نیم قرن اخیر ایران و بیشتر تجزیه و تحلیل آراء و ذهنیت های شماری از هنرمندان شاخص آن است. در حقیقت کتاب حاضر بیشتر درباره هنرمندان ایرانی است تا هنر ایران؛ و سعی شده با شناخت گرایش ها و رویکردهای رایج در میان هنرمندان ایرانی، تصویر شفاف و قابل درکی از هنر ایران را نیز ارائه دهد.

در این مجموعه هنرمندان بزرگ ایرانی همچون پرویز کلانتری، محمد احصائی، عباس کیارستمی، فریده لاشایی، کامران دیبا و چندین هنرمند بزرگ ایرانی به جِد زیر ذره بین قرار گرفته اند.

عنوان کتاب: زایش مدرنیسم ایرانی
نویسنده: علیرضا سمیع آذر
انتشارات: نشر نظر

منبع: نشر نظر

logo-samandehi