چه مهم است طرح روی جلدش

کتاب که نه، قصه و افسانه را می توان اینگونه شنید و خیالبافی کرد، با صدایی گرم. چه لذت بخش است چشم را بستن و شنیدن . فرضاً هزار و یک شب را .

"کتاب" آن کتابی که قرار است خوانده شود و خط کشیده شود زیر جملاتش و دوباره خواند و خواند ، حریفش کاغذ است. چه مهم است طرح روی جلد آن و مترجم و ناشر و مولف . گیرم که کاهی باشد اوراقش .

خط بکشیم زیر خطوط کتابهای روانشناسی ، جامعه شناسی ، اسطوره ها ، فلسفه ، پژوهش ها ، و شاید تمامی افسانه ها .....

بخوانیم و دوباره بخوانیم از احوال آدم و آدمیان ، از احوال خودمان . مرور تاریخ واجب است . بارها و بارها .

سرنوشت انسان را نقاشی کنیم ، به رقص در آوریم ، به صحنه ببریم ، تندیسش را بسازیم ، شعرش را ، ادبیاتش را در، کاغذ ها، ولو کاهی مشق کنیم . باز خوانی کنیم دوباره و بازهم دوباره و بازهم دوباره . چه مهم است طرح روی جلدش .

فرشته یمینی شریف

Image result for book introdus


رسانه هنرهای تجسمی گالری آنلاین در سال 96 برنامه های جدیدی را برای مخاطبین فرهیخته و گرامی در نظر دارد که یکی از آنها معرفی کتابها، مجلات و سایت هایی است که میتواند مورد توجه همراهان هنرمند قرار بگیرد.

در روزهای آینده اولین شماره از معرفی منابع فرهنگی و هنری منتشر خواهد شد.

logo-samandehi