آیین ها و نمادهای تشرف


نویسنده : میرچا الیاده

مترجم: مانی صالحی علامه

او به فرد دیگری تبدیل می شود

در مقدمه ی کتاب می خوانیم:
هر جامعه ی ابتدایی دارای مجموعه ی منظم و به هم پیوسته ای از روایات و سنت های اساطیری یعنی "تصوری از این جهان" است، و همین تصور یا ادراک است که در جریان مراسم تشرف و رازآموزی به تدریج به فرد نو آموز منتقل می شود.
اصطلاح راز آموزی یا تشرف آیینی در کلی ترین معنایش بر مجموعه ای از مراسم و مناسک و آموزش های شفاهی دلالت دارد که هدفشان ایجاد تغییر و تحولی قاطع و تعیین کننده در وضعیت دینی و اجتماعی آن فردی است که راز آموخته یا مشرف می شود.
با تعبیر فلسفی ، رازآموزی و تشرف معادل است با تغییری اساسی در وضعیت وجودی شخص.
مراسم تشرف به سن بلوغ و ورود به عالم مردانگی از اهمیت خاصی برای درک و شناخت انسان پیشامدرن برخوردار است.

سخن آخر:

انسان امروزی دیگر هیچ آیین رازآموزی و تشرفی از نوع مرسوم و سنتی ندارد.

این کتاب شش فصل دارد:
۱:اسرار تشرف آیینی در ادیان ابتدایی
۲: آزمون‌های آیین تشرف
۳:از آیین‌های قبیله ای تا آیین های پرستش سّری
۴:آیین های تشرف فردی و انجمن های سّری
۵:آیین های تشرف و راز اموزی حماسی و شمنی
۶:نمونه های آیین تشرف و راز آموزی در ادیان پیشرفته


به قلم فرشته یمینی شریف


logo-samandehi