جزئیات تشکیل انجمن‌های سراسری فرهنگ، هنر و رسانه تشریح شد

مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جزئیات تشکیل انجمن‌های سراسری فرهنگ، هنر و رسانه را تشریح کرد.

به گزارش گالری آنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرزاد یوسفی گفت: براساس مصوبه شماره 105569‌/ت 56914 ه مورخ 22/8/98 هیات وزیران در راستای اجرای جزء یک بند (چ) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه و به موجب بندهای 4 و 7 مصوبه مذکور، صنوف مشمول که پیش تر در تشکیل انجمن‌های صنفی مربوطه محدودیت‌هایی از قبیل احراز شرایط لازم منطبق با مقررات آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط ازجمله کمبود تعداد مورد نیاز اعضای لازم در یک رسته تخصصی در استان را داشتند و همچنین آیین نامه مذکور اجازه تشکیل تشکل مورد نظر آنها در سطح سراسری را نمی داد؛ از این پس می‌توانند تقاضای خود را به شرط دارابودن حدنصاب 200 متقاضی برای تاسیس انجمن یا 200 عضو برای تبدیل وضعیت انجمن، به این اداره کل ارائه کنند.
مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: پیرو ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران در راستای اجرای جزء یک بند (چ) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه و به موجب بندهای 4 و 7 مصوبه مذکور، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و 7 نفر از نمایندگان تشکل‌های فعال حوزه فرهنگ، هنر و رسانه تشکیل و مامور و مسئول اجرای بخش‌های مربوطه و تدوین دستورالعمل‌ و شیوه‌نامه‌ اجرایی آن شد.
یوسفی ادامه داد:کمیسیون یاد شده پس از جلسات متعدد، موفق به تصویب دستورالعمل و همچنین شیوه‌نامه تاسیس انجمن‌های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانون‌های مربوطه شد که در همین راستا برابر بند 7 تصویب‌نامه هیات وزیران به تایید و موافقت وزرای محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیدو هر دومتن طی‌نامه‌های شماره 4855 مورخ 20/1/99 و شماره 30966 مورخ 31/2/99 اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به مدیران کل اجرایی وزارت متبوع در سراسر کشور ابلاغ شده است. با تصویب و ابلاغ دستورالعمل و شیوه‌نامه یادشده ، مصوبه هیات وزیران وارد مرحله اجرا شده و هر دو وزارت‌خانه آماده پاسخگویی به تقاضای متقاضیان هستند.
وی تصریح کرد: همچنین به موجب تصویب‌نامه یاد شده اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ، هنر و رسانه می‌توانند برای تاسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی، درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کنند و در صورت ابهام در ثبت یا شمول متقاضیان به مفاد تصویب‌نامه ، کمیسیون موضوع بند 4 تصویب‌نامه هیات وزیران یا همان کمیسیون تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه صالح به اعلام نظر خواهد بود.
وی یاد آور شد: نکته قابل توجه این که با توجه به سابقه فعالیت تشکل‌های فعال موجود در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه، برابر ماده 4 شیوه‌نامه یادشده "کلیه انجمن‌های موجود فعال درحوزه فرهنگ، هنر و رسانه که مورد تایید کمیسیون هستند، سه ماه از تاریخ انتشار اطلاعیه کمیسیون فرصت دارند حسب مورد نسبت به ارسال تقاضای تاسیس انجمن‌های صنفی سراسری ذی‌ربط یا تقاضای تبدیل وضع خود و تکمیل مدارک و تحویل آن به کمیسیون یا اداره کل (سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اقدام کنند. چنانچه باانقضای این مهلت،تقاضایی ازسوی انجمن‌های مذکور ارایه نشود،هرگروه از ذی‌نفعان واجد شرایطی می‌تواند با رعایت این شیوه‌نامه،اقدام به ثبت تقاضای تاسیس انجمن صنفی در اداره کل کند.
مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی یاد آور شد: مهلت سه ماهه یاد شده در این ماده، در موارد خاص، برای انجمن‌هایی که بنا به دلایل موجه و مورد تایید کمیسیون موفق به طرح تقاضای خود نشوند، صرفاً برای یک مرتبه و حداکثر تا مدت سه ماه با تصویب کمیسیون قابل تمدید است. بنابراین از تاریخ این اطلاعیه ضروری است تشکل‌های فعال موجود مانند انجمن‌های هنرهای تجسمی، کانون‌ها و انجمن‌های ذیل خانه‌های سینما، تئاتر و موسیقی و... در خصوص این مسئله و اخذ تصمیمات لازم تسریع کنند.
logo-samandehi