طبیعت بیجان های فرشته ستایش در قالب نمایشگاه آنلاین

خوانش مجدد از طبیعت

نمایشگاه آنلاین طبیعت بیجان های فرشته ستایش در قالب یک نمایشگاه آنلاین تا روز 22 اردیبهشت ماه برقرار است.

به گزارش مشاور رسانه ای؛ فرشته ستایش در نمایشگاه آنلاین «طبیعت بیجان های فرشته ستایش» 11 اثر خودرا در سبک فلورال ابسترکت (floral abstract) به نمایش گذاشته است.

او در رابطه با این نمایشگاه می گوید: فعالیت هنری خود را با رویکردی رآل به طبیعت بیجان شروع کردم و سال‌های متعدد کاری ام را به آن اختصاص دادم. در طی سالهای پس از آن با آشنایی ام با دنیای کلاژ و آبستره، و اندوختن تجربیاتی در این زمینه، این آثار را به نوعی خوانش مجددم از طبیعت بیجان میدانم.

ستایش افزود: آنچه مسلم است برخورد نزدیک مخاطب با اثر هنری تاثیر بسیار متفاوتی دارد نسبت به مشاهده تصویر اثر، انرژی و جاذبه فیزیکی اثر قابل قیاس با تصویر آن نیست، لیکن در شرایط بغرنج کنونی میزان مطابقت ما با این شرایط حائز اهمیت است. تا جایی که امکان دارد باید از آنچه هست استفاده بهینه کرد. نمایش های آنلاین هنوز فرصت دیدار آثار هنرمندان را هرچند با کم و کاستی های خود فراهم می‌آورد، این نکته مثبتی است که نمایش های آنلاین، هنرمندان و مخاطبین آنان را همچنان در کنار هم قرار می‌دهد.

این نمایشگاه از 16 لغایت 22 اردیبهشت ماه در سایت گالری میکا برقرار است.

logo-samandehi