انجمن هنرمندان نقاش ایران برگزار می كند:

نمایشگاه گروهی در خانه هنرمندان ایران

این نمایشگاه طی فراخوانی برای تمامی هنرمندان و در دو مرحله داوری روز جمعه دهم شهریور به نمایش عموم درمی آید.


زمان: دهم شهریور تا بیست و یكم شهریور

اسامی داوران به ترتیب حروف الفبا: علیرضا آدمبكان، پونه اوشیدری، شهروز صدرفرزانه

از هشتصد آثار رسیده یكصد و هجده اثر انتخاب شد. ساعت بازدید ٤ الی ٨ شب


بیانیه داوران فراخوان رویداد «گزارش اقلیت»

گزارش روزمرگی نشانه‌ای از سرعت گذر ایامی است که جا ماندن از آن تاوانی بس گزاف دارد آن هم در شرایطی که جوامع امروزی در سیل اتفاقات روزمره گرفتارند.

در داوری مجموعه آثار این رویداد تلاش شد خصوصیاتی همچون تنوع رفتار هنرمندانه و کنش طراحانه در آثار برجسته شود از سویی در هر اثر، نسبت محتوای ارائه شده با واقعیات اجتماعی و سوابق هنرمند در شیوه‌های بیان فردی مد نظر قرار گرفت آنچنان که «گزارش اقلیت» هم‌زمان گزارشی باشد شخصی و اجتماعی از هنرمندانی که راه به افق‌های بازتر می‌گشایند؛ باشد که نگاه این اقلیت هنرمند، شیوه نگاه اکثریت مردم آینده باشد.

logo-samandehi