نگاهی به تصویرسازی های Ariel Sun

آثار Ariel با کنتراست شدید نور و سایه ها همراه است. او در کارهایش از فضای نقاشی های Shanshui الهام میگیرد.

به گزارش گالری آنلاین، این هنرمند متولد پین هم اکنون در نیویورک ساکن است و تصویرگری را به صورت مستقل و بدون آموزش آموخته است. دوره هنری که او گذرانده رشته کالیگرافی است که آن را به عنوان مسیر هنری خود انتخاب نکرد.
او دوست دارد فقط عناصر کافی را بکار بگیرد تا صحنه و داستانی را ایجاد کند و از این طریق احساسات آشنا و در عین حال بسیار نادر در زندگی را ایجاد کند. او با نگرش مینیمالیستی ، از سایه ها و فضای خالی استفاده می کند تا جایی برای تخیل باقی بگذارد.
او دوست دارد با ایجاد کنجکاوی در مورد بقیه داستان، با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند و آنها را ترغیب کند تا تفسیرهای خودشان را بیایند. مکان های جدید، معماری و زندگی معاصر موضوعات مورد علاقه Ariel برای نمایش است.

logo-samandehi