مجلسِ نخست از سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی


سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی - مجلسِ نخست

با هنرمندِ نقاش غلامحسین نامی


محور گفتگو:

"شکل گیری و کنش انجمن هنرمندان نقاش ایران"

در میزگردی با حضور هلنا شین دشتگل و محمدرضا فیروزه ای


به همت:

کارگروه های پژوهش و انتشارات انجمن هنرمندان نقاش ایران و گالری آنلاین


ویدیو بخش اول را از این قسمت ببینید.

ویدیو بخش دوم را از این قسمت ببینید.

logo-samandehi