غوطه ور شدن ساختمان قدیمی راه آهن در نقاشی

این ما نبودیم، عنوان اثری عظیمی است که با اشاره به پیچیدگی ذاتی و غیرقابل پیش بینی بودن یک وضعیت خاص، مرزهای موزه را نادیده گرفته و ثبات معماری حاضر را بر هم زده است.

به گزارش گالری آنلاین، katharina grosse با یکی از آثار هنری منحصر به فرد خود در مقیاسی وسیع، ساختمان قدیمی راه آهن در برلین را دگرگون ساخت.

این اثر با عنوان "این ما نبودیم"، محوطه داخل و بیرون hamburger bahnhof در موزه für gegenwart، بخشی از گالری ملی برلین، را به تصرف خود در آورده است. به این ترتیب، این نقاشی عظیم با چیدمانی رنگارنگ و باشکوه مرزهای موزه را نادیده گرفته و ثبات معماری حاضر را بر هم زده است. این هنرمند آلمانی در توضیحاتش می گوید: "من مسیر کارم را فراتر از ساختمان به تصویر کشیده ام."

اثری هنری که در عرض چند هفته محقق شد و سالن تاریخی، محوطه پشت موزه و نمای معروف 'rieckhallen' را به خود اختصاص داد. این نقاشی، که فقط در طول برگزاری نمایشگاه پابرجا خواهد بود، در نظر دارد فضای داخل موزه را مستقیما با فضای بیرونی آن پیوند داده و آنجا را به فضای جدید تخیل و امکان تبدیل کند.

این اثر رنگ ها، اشکال، محیط طبیعی و بنا و بازدید کنندگان را به عنوان بخشی از این نمایش در نظر گرفته و در تلفیقی جامع و فراگیر از رنگ ها گرد هم آورده است. مرز بین اشیا و جهت های افقی و عمودی بتدریج ناپدید شده و اندازه آن نیز بر اساس وضعیت بازدید کننده بطور دائم در حال تغییر است. در نتیجه، با حرکت و تغییر وضعیت بازدیدکننده در میان نقاشی ها فضای جدیدی نمایان می شود.

می توان گفت که عنوان اثر، "این ما نبودیم"، به پیچیدگی ذاتی و غیرقابل پیش بینی بودن یک وضعیت خاص اشاره می کند، خواه تحت شرایطی که هنرمندان اثر خود را خلق می کننند، و خواه تحت شرایطی که آن اثر به نمایش گذاشته می شود.

نقاشی "این ما نبودیم" در گالری hamburger bahnhof موزه für gegenwart برلین تا دهم ژانویه 2021، در معرض دید عموم قرار خواهد داشت.

logo-samandehi