مجلسِ دوم از سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی


سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی - مجلسِ دوم

با هنرمندِ نقاش منوچهر معتبر


گفتگوی رزیتا شرف جهان با منوچهر معتبر

محور گفتگو:

"خاطره با گذشته"


این گفتگو،

تقدیم به "جوانانِ این مرز و بوم کهن"

"منوچهر معتبر"


برنامه ریزی و کارشناسی:

هلنا شین دشتگل رابط کارگروه پژوهش

با همیاری اعضای کارگروه

یاسمن پورمختار، مسئول اجرایی

نازنین خسرونیا


همراهان مجلسِ دوم:

حسن موریزی نژاد

امیر راد

رفعت فکوری

سولماز دریانیان

شبنم طلوع


تیم فیلمبرداری، عکاسی و تدوینِ |گالری آنلاین|

امین علیمحمدی

حسام زمانپور

بهاره زالی


تدوین:

ابوالفضل روستایی

محمدرضا اکبری

و با سپاس از خانه هنرمندان ایران


کارگروه هایِ |پژوهش و انتشارات انجمن هنرمندان نقاش ایران|

|گالری آنلاین|


ویدیو بخش اول را از این قسمت ببینید.

ویدیو بخش دوم را از این قسمت ببینید.


logo-samandehi