مجلسِ چهارم از سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی

سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی - مجلسِ چهارم

موضوع:
زندگیِ هنرمندانه و هنر

با هنرمندِ نقاش
احمد وکیلی


گفتگوی امیر راد با احمد وکیلی

"این گفتگو تقدیم می شود به |هانیبال الخاص| معلم بزرگ تاریخ معاصر ایران"
احمد وکیلی

برنامه ریزی و کارشناسی:

هلنا شین دشتگل
رابط کارگروه پژوهش

با همیاریِ اعضایِ کارگروه پژوهش،
یاسمن پورمختار (مسئول اجرایی)
نازنین خسرونیا

فیلم‌برداری و صداگذاری:
پارسا صفا
آرین دانش نژاد
تدوین فیلم:
"تیم تدوین گالری آنلاین
محمدرضا اکبری"

همراهان مجلس چهارم:
آنالی وکیلی
سولماز دریانیان
رفعت فکوری
شبنم طلوع

با سپاس از همکاری خانه هنرمندان ایران در همراهیِ مکان نشست.

این فیلمِ مستند با حمایتِ رسانه هنرهای تجسمی گالری‌آنلاین، تهیه شده است.

ویدیو بخش اول را از این قسمت ببینید.

ویدیو بخش دوم را از این قسمت ببینید.

logo-samandehi