پنجمین مجلسِ از سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی

سلسله نشست های مجالس نقاشی خوانی- مجلس پنجم

موضوع:

بیست سال مَن و انجمن


با هنرمندِ نقاش

محمدرضا فیروزه ای


گفتگوی حمید توکلی* با محمدرضا فیروزه ای


"این گفتگو تقدیم می شود به استادم هانیبال الخاص"

محمدرضا فیروزه ای


▪️برنامه ریزی و کارشناسی:

هلنا شین دشتگل

رابط کارگروه پژوهش


با همیاریِ اعضایِ کارگروه پژوهش،

یاسمن پورمختار (مسئول اجرایی)

نازنین خسرونیا


فیلم‌برداری و صداگذاری:

"تیم عکاسی و فیلمبرداری گالری آنلاین"

امین علیمحمدی

حسام زمانپور

بهاره زالی

تدوین:

محمدرضا اکبری


*حمید توکلی: عضو هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران (در دو دورهء چهارم و پنجم )، و بازرس دوره سوم انجمن بودند.


این فیلمِ مستند با حمایتِ رسانه هنرهای تجسمی گالری‌آنلاین، تهیه شده است.


بهمن ماه ۱۳۹۸_ آذر ماه ۱۳۹۹


ویدیو بخش اول را از این قسمت ببینید.

ویدیو بخش دوم را از این قسمت ببینید.

logo-samandehi