مجلس ششم از سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی

سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی - مجلس ششم

موضوع:

فرح اصولی و فضیلت زنانه


با هنرمندِ نقاش

فرح اصولی


گفتگوی بهرنگ صمدزادگان با فرح اصولی

"این گفتگو تقدیم می شود به محمدابراهیم جعفری"

فرح اصولی


برنامه ریزی و کارشناسی:

هلنا شین دشتگل

رابط کارگروه پژوهش


با همیاریِ اعضایِ کارگروه پژوهش،

یاسمن پورمختار (مسئول اجرایی)

نازنین خسرونیا


فیلم‌برداری و صداگذاری:

"تیم عکاسی و فیلمبرداری گالری آنلاین"

امین علیمحمدی

حسام زمانپور

بهاره زالی


تدوین:

محمدرضا اکبری


(این فیلم در بهمن ماهِ سال ۱۳۹۸ ضبط شده است.)

فیلمِ مستندِ "مجالسِ نقاشی خوانی" مجلس ششم با حمایتِ رسانه هنرهای تجسمی گالری‌آنلاین، تهیه می شود.

بهمن ماه ۱۳۹۸_ دی ماه ۱۳۹۹


ویدیو بخش اول را از این قسمت ببینید.

ویدیو بخش دوم را از این قسمت ببینید.

logo-samandehi