هفتمین مجلس از سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی

سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی

مجلسِ هفتم


موضوع: {مَش صفر و یادی از پرده داری}


با هنرمندِ نقاش و دیوارنگار

منوچهر صفرزاده


گفتگوی *نعمت لاله ئی با منوچهرصفرزاده (مَش صفر)


"این گفتگو تقدیم می شود به نقاشِ بزرگ وطنم، محمد زمان"

منوچهر صفرزاده (مَش صفر)


ناظر، برنامه ریزی و کارشناسی:

هلنا شین دشتگل

رابط کارگروه پژوهش


با همیاریِ اعضایِ کارگروه پژوهش،

یاسمن پورمختار (مسئول اجرایی)

نازنین خسرونیا


همراهِ نشستِ هفتم:

مهشید رحیم تبریزی


فیلم‌برداری و صداگذاری:

"تیم عکاسی و فیلمبرداری گالری آنلاین"

امین علیمحمدی

حسام زمانپور

بهاره زالی

تدوین:

محمدرضا اکبری


▪️با سپاس از همکاریِ "نگارخانه هور".

▪️با سپاس از همکاری خانه هنرمندان ایران، برای مکانِ نشست.


* نعمت لاله ئی،

عضو هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران در دوره سوم سال ۱۳۸۴، بازرس انجمن در دوره ششم ۱۳۹۴، و دبیر و تهیه کننده چندین مجله [گزارش] انجمن، بوده اند.


( این فیلم در آذر ماهِ سال ۱۳۹۸ ضبط شده است.)

فیلمِ مستندِ "مجالسِ نقاشی خوانی" مجلس هفتم با حمایتِ رسانه هنرهای تجسمی گالری‌آنلاین، تهیه می شود.

آذر ماه ۱۳۹۸_ دی ماه ۱۳۹۹

ویدیو بخش اول را از این قسمت ببینید.

ویدیو بخش دوم را از این قسمت ببینید.

logo-samandehi