مجلس هشتم از سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی

سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی


مجلسِ هشتم

موضوع: {از دورها، با نقاشِ گالری دار}


با هنرمندِ نقاش

رزیتا شرف جهان


▪️ گفتگویِ *مژگان قُدوسی با رزیتا شَرف جهان


▪️"این گفتگو تقدیم می شود به کمالِ الدینِ بهزاد"

رزیتا شَرف جهان


ناظر، برنامه ریزی و کارشناسی:

هلنا شین دشتگل

رابط کارگروه پژوهش


با یاریِ اعضایِ کارگروه پژوهش،

یاسمن پورمختار (مسئول اجرایی)

نازنین خسرونیا


فیلم‌برداری و صداگذاری:

"تیم عکاسی و فیلمبرداری گالری آنلاین"

امین علیمحمدی

حسام زمانپور

بهاره زالی

تدوین:

محمدرضا اکبری


▪️با سپاس از همکاری خانه هنرمندان ایران، برای مکانِ نشست.


*مژگان قدوسی: دَبیر انجمن هنرمندان نقاش ایران، مدیر پیش نگاه و دَبیر انجمن صفی نگارخانه داران.


(این فیلم در آذر ماهِ سال ۱۳۹۸ ضبط شده است.)

فیلمِ مستندِ "مجالسِ نقاشی خوانی" مجلسِ هشتم با حمایتِ رسانه هنرهای تجسمی گالری‌آنلاین، تهیه می شود.

آذر ماه ۱۳۹۸_ بهمن ماه ۱۳۹۹


ویدیو بخش اول را از این قسمت ببینید.

ویدیو بخش دوم را از این قسمت ببینید.

logo-samandehi