نهمین مجلس از سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی

سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی


مجلسِ نهم

موضوع: {شناخت در عملِ نقاشانه}


با هنرمندِ نقاش

بابک اطمینانی


▪️ گفتگویِ *بهرنگ صمدزادگان با *بابک اطمینانی


▪️"این گفتگو تقدیم می شود به پروفسور لری مک کلری"

بابک اطمینانی


ناظر، برنامه ریزی و کارشناسی:

هلنا شین دشتگل

رابط کارگروه پژوهش


با یاریِ اعضایِ کارگروه پژوهش،

یاسمن پورمختار (مسئول اجرایی)

نازنین خسرونیا


فیلم‌برداری و صداگذاری:

"تیم عکاسی و فیلمبرداری گالری آنلاین"

امین علیمحمدی

حسام زمانپور

بهاره زالی

تدوین:

محمدرضا اکبری


*بهرنگ صمدزادگان: نقاش، کیوریتور، سخنران و پژوهشگر هنر

*بابک اطمینانی،: هیات مدیره و نائب رییسِ دوره ششم انجمن هنرمندان نقاش بوده است.


(این فیلم در بهمن ماهِ سال ۱۳۹۸ ضبط شده است.)

▪️فیلمِ مستندِ "مجالسِ نقاشی خوانی" با حمایتِ رسانه هنرهای تجسمی گالری‌آنلاین، تهیه می شود.

بهمن ماه ۱۳۹۸_ بهمن ماه ۱۳۹۹


ویدیو بخش اول را از این قسمت ببینید.

ویدیو بخش دوم را از این قسمت ببینید.

logo-samandehi