سیزدهمین مجلسِ از سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی

سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی


مجلسِ سیزدهم


موضوع:

{بانگیز در مسیرِ هنر}


با هنرمندِ نقاش و حَکاک

رضا بانگیز


گفتگویِ محمدرضا فیروزه ای با رضا بانگیز


"این گفتگو تقدیم می شود به:

روح پرفتوحِ اساتید شکوه ریاضی، هانیبال الخاص، مارکو گریگوریان"

رضا بانگیر


ناظر، برنامه ریزی و کارشناسی:

هلنا شین دشتگل

رابط کارگروه پژوهش


با یاریِ اعضایِ کارگروه پژوهش،

یاسمن پورمختار (مسئول اجرایی)

نازنین خسرونیا


فیلم‌برداری و صداگذاری:


تیم فیلمبرداریِ نشریه ممکن

فرهاد توکلی

کوروش توکلی

محمدرضا اسکندرپور


تدوین فیلم:

"تیم گالری آنلاین"

محمدرضا اکبری


(این فیلم در بهمن ماهِ سال ۱۳۹۹ ضبط شده است.)

▪️فیلمِ مستندِ مجالسِ نقاشی خوانی با حمایتِ "رسانه هنرهای تجسمی گالری‌آنلاین"، تهیه و تدوین می شود.

زمستان ۱۳۹۹_ بهار ۱۴۰۰


ویدیو بخش اول را از این قسمت ببینید.

ویدیو بخش دوم را از این قسمت ببینید.

logo-samandehi