روایت زرقانی از نمایش علوم غریبه در گالری خط سفید

هدف من تصویر کشیدن باور عوام بوده است که حتی امروزه بین برخی از مردم نیز رایج است. این را لیلی زرقانی در گفتگو با خبرنگار گالری آنلاین بیان کرد. در ادامه خواننده این گفتگو باشید.به گزارش گالری آنلاین، لیلی زرقانی هنرمند نقاش در حاشیه نمایشگاه خود در گالری خط سفید در مورد مفاهیم آثار خود بیان کرد:
.هدف من تصویر کشیدن باور عوام بوده است که حتی امروزه بین برخی از مردم نیز رایج است، مانند دعا نویسی. در مکتب سقاخانه از نمادهای ماوراءلطبیعه ، طلسم ها، علوم غریبه که در بین عوام رایج بوده، به کار رفته است.
وی افزود، این مجموعه از شروع تا نمایشگاه حدود ۳ سال طول کشید و شامل ۱۳اثر در ابعاد متنوع است. تکنیک این آثار نیز، ترکیب مواد بر روی بوم است.
زرقانی در خصوص عنوان نمایشگاه گفت:
لیمیا عنوان نمایشگاه ، یکی از شاخه های علوم غریبه می باشد. لیمیا در قسمت اعمال و افعال و تبدیل قوای فاعل به مفعول و یا بالعکس عمل می کرد و مجموعه اعمال آن علم طلسمات گفته می شود. با توجه به موضوع آثار این عنوان را انتخاب کردم
این هنرمند در پایان افزود:
این مسیر از کنکاش درونی سالها پیش شروع شده ، با مطالعه در مورد علوم غریبه و طلسمات که در خلق آثارم مشاهده می شود.اما با گذشت زمان تغییراتی در خلق آثارم انفاق افتاده است. راه طولانی در این سفر هنوز باقی است،و ادامه خواهد داشت


بیوگرافی هنرمند:
کارشناسی نقاشی دانشکده هنر معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
کارشناسی ارشد مرمت اشیا تاریخی - فرهنگی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
نمایشگاه انفرادی :
گالری آثار ۱۳۸۱
گالری ایده پارسی ۱۳۹۵
گالری نگر ۱۳۹۷
نمایشگاه گروهی:
فرهنگسرای ابن سینا ۱۳۷۵
گالری افرند ۱۳۸۰
گالری نگر ۱۳۹۷

logo-samandehi