مشهورترین آثار هنری که باید در موزه هنر متروپولیتن ببینید

اگر علاقه مند به دیدن شاهکارهای مشهورترین هنرمندان از سراسر جهان هستید، به موزه Met بروید.


به گزارش گالری آنلاین، در ادامه تعدادی از آثار هنری معروف به عنوان بخشی از مجموعه Met در نیویورک ارائه میشود.

Vincent Van Gogh, “Self Portrait with Straw Hat,” 1887


Emanuel Leutze, “Washington Crossing the Delaware,” 1851Claude Monet, “Bridge Over a Pond of Water Lilies,” 1840-1842Duccio di Buoninsegna, “Madonna and Child,” ca. 1290–1300Edgar Degas, “The Dance Class,” 1874Rembrandt, “Aristotle with a Bust of Homer,” 1653Jackson Pollock, “Autumn Rhythm (Number 30),” 1950Raphael, “Madonna and Child Enthroned with Saints,” 1504Francisco Goya, “Bullfight in a Divided Ring,” 1814Mark Rothko, “No. 13 (White, Red on Yellow),” 1958Jacques Louis David, “The Death of Socrates,” 1787Johannes Vermeer, “Woman with a Water Jug,” 1660-1662Caravaggio, “The Musicians,” 1597Pieter Bruegel the Elder, “The Harvesters,” 1565Pablo Picasso, “Gertrude Stein,” 1906Rembrandt, “Self-Portrait,” 1660Georges de La Tour, “The Fortune Teller,” probably 1630s


Elisabeth Louise Vigée Le Brun, “Julie Le Brun Looking in a Mirror,” 1787logo-samandehi