ثبت نام دوره‌‌های آموزش کوتاه مدت روزنامه‌نگاری پایه ،تکمیلی ،گرافیک مطبوعاتی و عکاسی تمدید شد

ثبت نام دوره‌‌های آموزش کوتاه مدتروزنامه‌نگاری پایه

ثبت‌نام دوره آموزش کوتاه مدت روزنامه‌نگاری پایه در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها با همکاری مؤسسه مطبوعاتی نشرآوران تمدید شد.

این دوره در یک نیمسال تحصیلی و به مدت ۱۶ هفته در قالب ۱۲ واحد دانشگاهی با ارائه ۶ درس کاربردی به شرح جدول زیر ارائه می‌شود. داوطلبان پس از پایان موفقیت‌آمیز دوره، گواهی معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت می‌کنند.

علاقه‌مندان: به صورت حضوری از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۴ برای انجام مصاحبه به دفتر مراجعه نمایند و پس از پذیرش در مصاحبه، رزومه، آخرین مدرک تحصیلی، کارت ملی و شماره تماس خود را به نشانی amozesh.rasaneh.org@gmail.com ایمیل کنند.

شهریه این دوره دو میلیون ریال است که پس از پذیرش قطعی، اخذ می‌شود.

نشانی دفتر: تهران، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم غربی، شماره ۱۱، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، طبقه دوم، معاونت آموزشی

تلفن: ۸۸۷۳۸۵۵۶۴-۸۸۷۳۰۴۱۳

«رشته روزنامه‌نگاری پایه»

ردیف

نام درس

۱

خبرنویسی در مطبوعات

۲

تکنیک‌های مصاحبه

۳

گزارش‌نویسی

۴

ویراستاری و مدیریت اخبار

۵

مقاله‌نویسی

۶

حقوق مطبوعات


ثبت نام دوره‌‌های آموزش کوتاه مدت روزنامه‌نگاری تکمیلی

ثبت‌نام دوره آموزش کوتاه مدت روزنامه‌نگاری تکمیلی در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها با همکاری مؤسسه مطبوعاتی نشرآوران تمدید شد.

این دوره در یک نیمسال تحصیلی و به مدت ۱۶ هفته در قالب ۱۲ واحد دانشگاهی با ارائه ۶ درس کاربردی به شرح جدول زیر ارائه می‌شود. داوطلبان پس از پایان موفقیت‌آمیز دوره، گواهی معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت می‌کنند.

علاقه‌مندان: به صورت حضوری از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۴ برای انجام مصاحبه به دفتر مراجعه نمایند و پس از پذیرش در مصاحبه، رزومه، آخرین مدرک تحصیلی، کارت ملی و شماره تماس خود را به نشانی amozesh.rasaneh.org@gmail.com ایمیل کنند.

شهریه این دوره دو میلیون ریال است که پس از پذیرش قطعی، اخذ می‌شود.

نشانی دفتر: تهران، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم غربی، شماره ۱۱، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، طبقه دوم، معاونت آموزشی

تلفن: ۸۸۷۳۸۵۵۶۴-۸۸۷۳۰۴۱۳

«رشته روزنامه‌نگاری تکمیلی»

ردیف

نام درس

۱

روزنامه‌نگاری امروز و تحولات جهانی

۲

شناخت عکس در مطبوعات کاغذی و فضای مجازی

۳

اخلاق و مسئولیت‌های حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری

۴

آشنایی با نرم‌افزارهای حرفه‌ای

۵

روزنامه‌نگاری آنلاین

۶

نقش فرم و رنگ در مطبوعات


ثبت نام دوره‌‌های آموزش کوتاه مدت گرافیک مطبوعاتی

ثبت‌نام دوره آموزش کوتاه مدت گرافیک مطبوعاتی در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها با همکاری مؤسسه مطبوعاتی نشرآوران تمدید شد.

این دوره در یک نیمسال تحصیلی و به مدت ۱۶ هفته در قالب ۱۲ واحد دانشگاهی با ارائه ۶ درس کاربردی به شرح جدول زیر ارائه می‌شود. داوطلبان پس از پایان موفقیت‌آمیز دوره، گواهی معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت می‌کنند.

علاقه‌مندان: به صورت حضوری از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۴ برای انجام مصاحبه به دفتر مراجعه نمایند و پس از پذیرش در مصاحبه، رزومه، آخرین مدرک تحصیلی، کارت ملی و شماره تماس خود را به نشانی amozesh.rasaneh.org@gmail.com ایمیل کنند.

شهریه این دوره دو میلیون ریال است که پس از پذیرش قطعی، اخذ می‌شود.

نشانی دفتر: تهران، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم غربی، شماره ۱۱، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، طبقه دوم، معاونت آموزشی

تلفن: ۸۸۷۳۸۵۵۶۴-۸۸۷۳۰۴۱۳

«رشته گرافیک مطبوعاتی »

ردیف

نام درس

۱

تکنیک‌های طراحی

۲

تصویرسازی در مطبوعات

۳

مبانی گرافیک

۴

شناخت عکس

۵

مبانی روزنامه‌نگاری

۶

صفحه‌آرایی و چاپ و نشر


ثبت نام دوره‌‌های آموزش کوتاه مدت عکاسی

ثبت‌نام دوره آموزش کوتاه مدت عکاسی در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها با همکاری مؤسسه مطبوعاتی نشرآوران تمدید شد.

این دوره در یک نیمسال تحصیلی و به مدت ۱۶ هفته در قالب ۱۲ واحد دانشگاهی با ارائه ۶ درس کاربردی به شرح جدول زیر ارائه می‌شود. داوطلبان پس از پایان موفقیت‌آمیز دوره، گواهی معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت می‌کنند.

علاقه‌مندان: به صورت حضوری از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۴ برای انجام مصاحبه به دفتر مراجعه نمایند و پس از پذیرش در مصاحبه، رزومه، آخرین مدرک تحصیلی، کارت ملی و شماره تماس خود را به نشانی amozesh.rasaneh.org@gmail.com ایمیل کنند.

شهریه این دوره دو میلیون ریال است که پس از پذیرش قطعی، اخذ می‌شود.

نشانی دفتر: تهران، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم غربی، شماره ۱۱، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، طبقه دوم، معاونت آموزشی

تلفن: ۸۸۷۳۸۵۵۶۴-۸۸۷۳۰۴۱۳

«رشته عکاسی»

ردیف

نام درس

۱

مبانی عکاسی

۲

پردازش عکس

۳

شاخه‌های عکاسی

۴

نقد و تحلیل عکس

۵

مستندسازی

۶

آشنایی با عکاسان


logo-samandehi