فراخوان مسابقه طراحی معماری ساختمان خردسرای فردوسی

مسابقه طراحی معماری ساختمان خردسرای فردوسی، برای تهیه طرح معماری ساختمان فرهنگی چندعملکردی متعلق به موسسه خردسرای فردوسی، برگزار می شود.

بدین منظور، زمینی به مساحت ۴۳۹۲ مترمربع از سوی شهرداری مشهد به استناد مصوبه شماره ۵/۹۹/۱۲۶۶ ش تاریخ ۹۹/۲/۹ شورای شهر، در اختیار قرار گرفته و طی صورتجلسه ۱۹۲۹۶۵/۲۵ در تاریخ بیست و چهارم آذرماه، تحویل شده است.

از این پیوند می توانید محل زمین خردسرای فردوسی را روی نقشه ببینید: https://goo.gl/maps/V۳n۷K۹۷JyE۲rCvYN۶ ( مشهد/ الهیه/ تقاطع خیابان های نقویه و شادمهر)

مطابق ضوابط و الزامات و برنامه کالبدی، ساختمان خردسرا با زیربنای حدود ۵۰۰۰مترمربع در آن ساخته خواهد شد.

مسابقه معماری خردسرای فردوسی به شیوه درج شده در راهنمای مسابقه و مطابق با مقررات برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی برگزار می شود.

برای شركت در این مسابقه پس از نام نویسى، اسناد آن را دریافت و مطالعه کنید.

* مجری طرح و سفارش دهنده: مؤسسه خردسرای فردوسی
* برگزارکننده: کانون هم اندیشی معماری مشهد
* مدیر مسابقه: محمدباقر طباطبایی
داوران: ساناز افتخارزاده، هوشنگ امیراردلان، داریوش بوربور، محمدرضا متینی، علیرضا مشهدی میرزا
داوران جایگزین: الهام امامی، سهیل مظفری

جایزه ها:
- رتبه اول: ۷۰ میلیون تومان
- رتبه دوم: ۴۰ میلیون تومان
- رتبه سوم: ۳۰ میلیون تومان

آگاهی های پیش از نام نویسی:
- نام نویسی در مسابقه معماری خردسرای فردوسی، فقط در سایت اختصاصی مسابقه انجام می شود.
- تمامی اطلاعات مورد نیاز برای شرکت در مسابقه، شامل شرایط و مشخصات مسابقه، مشخصات زمین و برنامه کالبدی، معیارهای ارزیابی، توصیه های اقلیمی و مبانی و مفاهیم پایه، در راهنمای مسابقه آمده است. علاوه بر آن، نقشه ترسیمی زمین نیز در سایت قرار گرفته است. راهنمای مسابقه و سایر اطلاعات را از سایت دریافت و مطالعه کنید.
- شركت در مسابقه معماری خردسرای فردوسی، فردی، آزاد و رایگان است.
- آثار شرکت كنندگان، بصورت فایل های تصویری و نگارشی، با بارگذاری در سایت مسابقه، دریافت خواهد شد.
- مدیر مسابقه پس از تعیین طرح های راه یافته به مرحله نهایی داوری و گزینش، از ارسال كنندگان آن طرح ها خواهد خواست كه در صورت تمایل، اگر به نمایندگی از گروه همكاران یا شركت مهندسان مشاور یا مشابه آن، در مسابقه شركت كرده اند، گروه همكاری یا مهندس مشاور یا شركت خود را معرفی كنند.

پایان نام نویسی: پنج شنبه 25 دی 1399
آغاز بارگذاری: جمعه 01 اسفند 1399
پایان بارگذاری: یکشنبه 10 اسفند 1399

جهت شرکت در مسابقه به سایت فراخوان مراجعه نمایید.

logo-samandehi