فراخوان دومین دوره جایزه معماری حفاظت و احیای فضاهای ارزشمند ایران

شرکت کنندگان می توانند در این جایزه در موضوع معماری حفاظت و احیای فضاهای ارزشمند ایران در گروهای دسته بندی شده زیر شرکت نمایند:

 • گروه اول: ابنیه شهری و ابنیه عمومی تاریخی
 • گروه دوم: طراحی شهری
 • گروه سوم: بناهای روستایی
 • گروه چهارم: طراحی ابنیه میان افزا

تاریخ دریافت مدارک: از پنجم تا پانزدهم آبان ماه سال ۱۴۰۱

محل برگزاری: فرهنگسرای نیاوران

زمان برگزاری: آذرماه ۱۴۰۱

این جایزه بصورت مستقل برگزار می شود، به منظور ارائه و انعکاس ارزش های جاری مربوط به بناهای تاریخی و متعلق به میراث با ارزش کشورمان است و در موضوع حفاظت نه تنها الگوهای با ارزش کشورمان را معرفی می نماید بلکه این مهم را فرهنگ سازی و در این جهت ترغیب می نماید.

معیارهای داوری:

 • خلاقیت در مرمت و احیاء، با حفظ اصالت بنا
 • شناخت تاریخ بناها و فضاها
 • شناخت ارزش های موجود در بناها و فضاها بر بنا
 • شناخت آسیب های عمده وارد شده به بناها و فضاها
 • طرح رویکرد نظری و ایده و کانسپت طرح و ارائه تصویر شفاف از آداب و رسوم امروز در بنای مرمت شده قدیمی و در عین حال حفظ ترکیب متناسب از بنای اصلی
 • بیان روش های حفاظت أجزاء و سازه و همچنین حفظ بستر اقلیمی، فرهنگی و بومی با معیارهای معماری ایرانی
 • بیان میزان مداخلات و دلایل آن
 • طرح احیاء عملکردی بناها و فضا ها
 • جلب مشارکت مردم و نهاد سازی در پروژه های شهری و روستایی و طراحی تاسیسات و ایده های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی


جهت شرکت در فراخوان به سایت برگزارکنندهمراجعه نمایید.

logo-samandehi