حامی رسانه ای و تصویربرداری سلسله مجالس نقاشی خوانی

مجالس نقاشی خوانی سلسله نشست هایی است که به همت انجمن هنرمندان نقاش ایران، با دعوت از اساتید تاثیرگذار بر هنر معاصر ایران به واکاوی جریان های هنری و فرایند های درونی هنرمندان می پردازد. این رویداد که توسط کمیته پژوهش انجمن هنرمندان نقاش ایران و با نظارت هلنا شین دشت گل از اعضای هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش تهیه و تدارک شده است، در صفحه اینستاگرام انجمن نمایش داده میشود؛ که گالری آنلاین به عنوان حامی رسانه ای در اطلاع رسانی و همچنین تصویربرداری این سلسله نشست ها ایفای نقش نمود.


logo-samandehi