شرایط و مدارک عضویت در سازمان نظام مهندسی


مدارک لازم جهت پذیرش عضو جدید

1. تكمیل فرم درخواست عضویت در سازمان نظام مهندسی استان تهران=
2.اصل و تصویر شناسنامه تمامی صفحات وكارت ملی
3. تصویر دو نسخه از مدارك تحصیلی معتبر (كاردانی (مرتبط)-كارشناسی-كارشناسی ارشد- دكتری)
4- یك قطعه عكس رنگی 4*6جدید بازمینه سفید
5. اصل و تصویر فیش واریزی به مبلغ 1/000/000ریال

سایت سازمان نظام مهندسی

logo-samandehi