استراتژی های طراحی برای مدارس ایمن از COVID-19 منتشر شد

موسسه معماران آمریکایی (AIA) به منظور کمک به کاهش خطر COVID-19 در مدارس به تازگی راهبردها، تصاویر و مدلهای طراحی سه بعدی متناسب را منتشر کرده است.

به گزارش گالری آنلاین، این استودیو در تلاش برای کمک به مسئولان آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس در طول همه گیری کرونا، دستورالعمل های طراحی برای مدارس ارائه داده است.

در حالی که جهان هنوز در حال تصیم گیری برای بازگشایی مدارس در پاییز است، تیم AIA از جمله معماران، کارشناسان بهداشت عمومی، مهندسین و مدیران مرکز، خطرات موجود در مدارس را بررسی و ارزیابی کرده اند.

این مطالعه با استراتژی های توسعه یافته برای کاهش خطر انتقال COVID-19 نتیجه گیری شد.

این گزارش شامل مدل های طراحی سه بعدی تولید شده توسط VMDO Architects و استراتژی های تفصیلی برای کلاس ها و راهروها، همچنین حاوی گزارشی است که ملاحظات اضافی برای ورودی ها، سالن های بدنسازی، کافه تریا ها، دستشویی و فضاهای کارمندی مانند دفاتر را ارائه می دهد.

علاوه بر این ، این مطالعه، عوامل زیادی را که هنگام بازگشایی مدارس باید مورد توجه قرار گیرد ارائه می دهد و استراتژی های طراحی همچنین شامل یک برنامه هفت مرحله ای برای مدیریت ریسک برای ساختمانها برای ارزیابی خطرات ، استراتژی هایی که باعث کاهش ریسک می شوند و ابزار ارزیابی مجدد اشغال مجدد AIA ، فراهم می کند که چارچوبی از استراتژی های ایمن سازی ساختمان ها را ارائه می دهد.


logo-samandehi