اثر منتخب مسابقه طراحی Coronavirus

تاثیر جسمی، اقتصادی و روحی Coronavirus بر زندگی بشر موضوع این رقابت بوده است.

به گزارش گالری آنلاین، MuseLAB در مسابقه طراحی Coronavirus به میزبانی GoArchitect برنده شده است. چالش این رقابت، طراحی روشی برای کمک به افراد سالم است، چه در بدن و چه در ذهن. این رقابت درباره تاثیر COVID-19 بر ها زندگی در هر ملیتی از نظر جسمی، اقتصادی و روحی راه اندازی شده بود.

پیشنهاد برنده MuseLAB ، با نگه داشتن طرح ساده و صحیح، قادر به حل بسیاری از چالش هایی شد که سایر ورودی های طراحی هرگز سعی در پرداختن به آن نداشتند. آنها پایداری، سلامتی، ایمنی مواد غذایی، قابلیت استفاده مجدد، طراحی شهری و حتی تجارت را مورد توجه قرار داده اند.

افراد در قرنطینه با اثرات روانی و جسمی روبرو هستند و از بازدید اعضای خانواده منع می شوند.

این خسارت های واقعی مستقل از ویروس و قدرت آن است، در این ارقابت از تیمها خواسته شد به چالشهای واقعی بیاندیشند: انزوا ، آموزش ، كار و اوقات فراغت.

زیبایی طراحی برنده این است که برای انواع مختلف مردم در سراسر جهان ساده، کاربردی، قابل ساخت و مفید است.

این تعهد برای ایجاد یک نوآوری و توانایی طراح در ارائه راه حل توانست به سرعت مورد توجه داوران قرار بگیرد.

طراحان برنده عبارت بودند از Atharva Gune ، Bhakti Lunawat ، Namrata Tidke ، Huzefa Rangwala ، Jasem Pirani.

logo-samandehi