معماری زندگی پس از مرگ

نگاهی بر دخمه ها ، مقبره ها و آرامگاه ها

مرگ تعیین کننده بخشی از معماری و تجربه بشر است. در طول زمان، آرامگاه هایی در جوامع و تمدن ها طراحی شده اند تا باورها و اعتقادات شخصی و مشترک آنان را پایه گذاری کند.

به گزارش گالری آنلاین، باور " زندگی پس از مرگ " است که نحوه ساخت این بناها، از بناهای یادبود نمادین گرفته تا مقبره های عظیم و دخمه ها را تعیین می کند. امروزه سبک جدیدی از معماری مدرن برای یاد بودها و مجالس ترحیم ابداع شده است.


علاوه بر بناهای نمادینی همچون گورستان Igualada در اسپانیا، معماری تدفینی معاصر با بهره گیری از برنامه ریزی و طراحی های متنوع انجام می شود. این پروژه ها، از فضاهای عمومی برای برگزاری مراسم ختم گرفته تا سالن هایی برای دیدار و ابراز همدردی افراد با خانواده متوفی، بیش از پیش برای هماهنگی و یکپارچگی با چشم انداز پیرامون خود ساخته می شوند. پروژه زیر که در دهه گذشته اجرا شده است، نشان می دهد که چگونه فضا های تدفینی مدرن جهت برگزاری مراسم یادبود و مجالس ترحیم توسط معماران مدرن و طراحا ن فضای سبز ساخته می شوند.


پانتئون یک مهندس / Martinez Vidal

فولاد ساختار اصلی این پروژه است. ساختار فیزیکی و تکتونیکی (ساخت شناسی) بنا که با بتون ارمه نشان داده شده ، به نظر می رسد که بین دو صفحه بازیک شیشه ای افقی که فضای داخل و خارج بنا را با یکدیگر مرتبط می سازد قرار گرفته است. شکن های صفحه لاکی ورودی بنا و مسیر آن را به نقطه مرکزی ساختمان نشان می دهد.

آرامگاه Chia Ching- گروه معماری Álvaro Siza + Carlos Castanheira

این آرامگاه با تاکید بر سلسله مراتب و سنت ها به شکل سقفی متکی بر ستون هایی که طاق کوتاهی بر روی آن ها قرار دارد طراحی شده است . عظمت بتون اکسپوز و سنگ بکار رفته در بنا فضایی ایجاد کرده که دسترسی این دو به چشم انداز اطراف و ابدیت (بی نهایت) را امکان پذیر ساخته است.

logo-samandehi