حذف ناهمواری های هندسی زمین های پرتغال

استودیوی معماری REM’A با جدیدترین پروژه مسکونی خود با نام Casa A زمین های ناهموار حومه شهر guimarães در پرتغال را حفاری می کند.

به گزارش گالری آنلاین، حومه این شهر تاریخی که میزبان این پروژه بوده، به محله های پر تراکم و مناظر زیبا و ناهموار و کم شیب شهرت دارد. در این چارچوب، تیم طراحی REM'A با حذف ناهمواری های زمین حیات باشکوه گیاهی را با زمین های صخره ای این منطقه ادغام کرده و در عین حال گوشه ای دنج و آرام و به دور از ساختمان های مجاور به ارمغان می آورد.

پروژه casa A از گروه معماری REM’A طوری طراحی شده است که با طبیعت اطراف خود مستقیماً ارتباط برقرار کند بطوریکه هم با توپوگرافی غیر معمول منطقه هماهنگ باشد و هم ضمن حفظ عناصر حریم خصوصی، فضای داخل ساختمان را بزرگتر نشان دهد. تیم طراحی در خانه های دو طبقه با توجه به خصوصی یا عمومی بودن مکان از فضا های خالی و حیاط های رو باز استفاده کرده است که در فضای داخلی و بیرونی منتهی به محوطه خارجی ساختمان اجرا شده است. در فضای عمومی، حیاط ها مرز بین فضای داخل و خارج ساختمان را محو کرده و فضای داخلی را با پنجره های کشویی قدی بزرگتر نشان می دهد.

REM’A از طریق فضاهای خالی روباز یعنی فرم های ایجاد شده از حذف یک حجم به فضای خصوصی داخلی casaA نفوذ پیدا می کند. حدود فضاهای خالی توسط دیوار حائلی مشخص می شود که برای کنترل ورود نورطبیعی و ارتباط بصری با محیط اطراف می توان آن را مسدود کرد. مرز و حدود حجم حدف شده از چرخش (دوران) مساحت سطح خانه ایجاد می شود و مونولیت (monolith) خانه با دیوارپوش چوبی مورب خاکستری رنگ و با ترکیبی از بتون پوشش داده شده است.

logo-samandehi